OAKM ovládla Soutěž v programování!

Na čtvrtek 13. 2. měla naše škola naplánovánu Soutěž v programování (a tvorbě webu). Naše žáky jsme ovšem na soutěž namotivovali (ať už pozitivní či negativní motivací) natolik, že se jich přihlásilo takové množství, že jsme soutěž raději rozdělili na 2 dny, tzn. tvorba webu se konala již 12. 2. Bohužel, ostatní školy tak namotivované nebyly. Ve tvorbě webu se nás zalekly natolik 🙂 , že raději nikoho nepřihlásily. Do programování se pak přihlásili dva žáci z AG Kroměříž a dva žáci z COPTu Kroměříž, navíc ještě jeden mimo soutěž (věkový limit 19 let je přísný). Ze základek bohužel nikdo.

Webovou kategorii tak nečekaně suverénně ovládla naše škola 🙂 . Zvítězil Lukáš Caletka z 2.B, následovaný Tomášem Svobodou a Lukášem Černochem ze 3.B. Za zmínku stojí i výkony Gabriely Ondrové a Petra Ondříška. Tito si vybrali jiný úkol než většina soutěžících. Bohužel nečetli zadání pozorně, a stanoveným trestem za nedovolenou úpravu bylo stržení poloviny bodů, což je asi připravilo i o postup. Jinak většina účastníků předvedla dobrý výkon, jen někteří to nepojali příliš profesionálně.

Na průběh kategorie programování ve vyšších programovacích jazycích jsem byl sám zvědav. Jeden z hlavních favoritů, Lukáš Nečas, startoval mimo soutěž, překročil již zmiňovaný věkový limit. Při přípravě úloh se mi navíc tyto zdály dostatečně těžké, ale pak jsem si je zkusil sám naprogramovat, a zvládl jsem je až příliš rychle, tak jsem měl obavu, aby to nebylo příliš lehké. Naštěstí zejména u druhé úlohy bylo najít optimální způsob řešení, který jsem znal z dřívějška, zjevně nad síly účastníků, takže času nebyl zbytečný nadbytek a každý zvládl pracovat na maximálně dvou úlohách (úlohy jsou záměrně velmi obtížné, aby se snížila pravděpodobnost rovnosti pořadí u nejlepších).

Kategorii jednoznačně ovládl Radim Halfar z naší 4.B, kdy se značnou mírou bravury zvládl úkol 1 na grafická primitiva. Jen poměrně malá chyba ho dělila také od poměrně dobrého řešení úkolu 2 na matematické výpočty. Zde se ukazuje, že stačí drobné odchýlení od dobré praxe pojmenování proměnných a z hledání drobné chyby je najednou horor. Druhé místo obsadil poměrně překvapivě Kryštof Novosad z 1.B. Prváky programování ještě neučíme, takže o to víc klobouk dolů. Vzhledem k tomu, že se pravděpodobně takové soutěže ještě neúčastnili, jsem chtěl s prváky nejdříve promluvit, jaký typ úloh je může čekat, ale nestíhal jsem. Třetí místo zaznamenal Josef Otevřel z AG Kroměříž. Zde se opět projevila nepozornost při čtení zadání, kdy soutěžící ignoroval větu „nepoužívejte jiné matematické funkce než vlastní“, použil v C# funkci Math.pow() a už jsme bohužel museli strhávat nějaké body. Za zmínku stojí nepochybně i výkon dalšího z našich prváků, Michala Mikla, který skončil na místě čtvrtém. Někteří účastníci z jiných škol se zúčastnili jen po velmi krátké době výuky programování a bohužel tím pádem zvládli jen velmi málo. Snad se do příštího ročníku někam posunou a už budou soutěžit na jiné úrovni.

Kompletní pořadí a další doplňující informace naleznete na stránce soutěže.

První dva až tři v každé kategorii postupují do krajského kola, které bude 23. 4. v Uherském Brodě.

Závěrem je nutno poděkovat především hlavnímu organizátorovi soutěže Mgr. Valachovi a spoluhodnotitelce webu Ing. Ambrožové Srncové za dobrou spolupráci při organizaci a v neposlední řadě i vedení školy za podporu soutěže.

Přebor škol Zlínského kraje v šachu na OAKM

Obchodní akademie dosáhla v letošním školním roce významné pocty. Byli jsme požádáni, abychom uspořádal krajský přebor škol v šachu, a to jak pro střední školy, tak pro I. i II. stupeň základních škol.

Organizace takové akce není zcela jednoduchá. Již před samotnou akcí musíte připravit propozice, zajistit šachy a hodiny pro hru a hlavně zadministrovat přihlášky. V každé ze tří kategorií se mělo účastnit 8 školních družstev. Bohužel, v kategorii I. stupně 2 družstva ze zlínského okresu na poslední chvíli zaslali odhlášku, tak jsme na poslední chvíli sháněli náhradníky.

Pozitivní bylo, že kromě mě se o akci starali ještě dva další rozhodčí, Rostislav Huňa (ze Sokola Postoupky), který je čerstvým nositelem titulu rozhodčího I. třídy, a Josef Kovařík (ze Zbrojovky Vsetín), jinak také člen Výkonného výboru Šachového svazu Zlínského kraje, jehož organizační pomoc byla nedocenitelná.

Soutěž proběhla v přátelském, ale soutěživém duchu, celkově velmi vyrovnaná byla kategorie I. stupně, kde těsně, ale velmi zaslouženě, zvítězila ZŠ Boršice, kde se práci s šachovou omladinou věnují dlouhodobě. II. stupeň byl vyrovnaný asi nejméně, drtivě zvítězilo Gymnázium Kroměříž. Kategorie středních škol byla vyrovnaná především na prvních třech místech, které obsadili školy se stejným počtem bodů. O prvním místě SPŠS Vsetín tak rozhodlo pomocné hodnocení. To ovšem samo nestačilo na rozhodnutí o místě druhém, tak muselo nastoupit ještě druhé pomocné hodnocení, které upřednostnilo uherskohradišťské gymnázium před tím na zlínské Lesní čtvrti.

Družstvo naší školy na velký úspěch nepomýšlelo. Zúčastnit jsme se mohli jen jako pořadatelská škola, vlastní postup jsme si nevybojovali. Jediný závodně hrající šachista Katreňák byl do relativně silně obsazené soutěže málo. A tak jsme vlastně jen sbírali zkušenosti, většinu našich bodů nasbíral právě Katreňák (2,5 bodu), další půlku přidal ještě Regent, ovšem na víc než poslední místo to nestačilo. I tak bych chtěl poděkovat všem hráčům za snahu a bojovnost.

Jak už jsem psal po okresním kole, tímto asi končí jedna éra šachu na naší škole. Po odchodu čtvrťáků bude naše družstvo dosti jiné, studium bylo neúspěšně ukončeno i Dratvovi, jednomu ze strůjců postupu v roce 2017. Ale uvidíme, třeba se na naší škole v budoucnu nějaký silný šachista objeví…

Závěrem se sluší poděkovat i Valašskému šachovému klubu a mému oddílu SLAVII Kroměříž za zapůjčení šachového materiálu a samozřejmě Šachovému svazu Zlínského kraje za celkovou podporu akce.

Kompletní výsledky akce

Report Josefa Kovaříka

Fotografie pořízené panem Kovaříkem

Práce se softwarem na tvorbu videí v hodinách počítačové grafiky

Již tradičně čtvrté ročníky mají v hodině počítačové grafiky vytvořit poutavé video o svém čtyřletém studiu na naší škole. Mezi další témata videí patřila návštěva Prahy, skužkovací večírek nebo třeba působení ve sboru dobrovolných hasičů či trailer na film.

 

https://www.youtube.com/watch?v=huqf6MwGqck&feature=youtu.be