PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Informatika pro děti ve spolupráci s Obchodní akademií Kroměřž nabízí kroužky programování, přípravu na přijímací zkoušky SŠ a individuální přípravu (doučování) žáků.


Více informací a přihlášku naleznete na stránce
www.informatikaprodeti.cz

KROUŽEK PROGRAMOVÁNÍ

PŘÍPRAVA NA
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY


Více informací a přihlášku naleznete na stránce
www.informatikaprodeti.cz