OAKM ovládla Soutěž v programování!

Na čtvrtek 13. 2. měla naše škola naplánovánu Soutěž v programování (a tvorbě webu). Naše žáky jsme ovšem na soutěž namotivovali (ať už pozitivní či negativní motivací) natolik, že se jich přihlásilo takové množství, že jsme soutěž raději rozdělili na 2 dny, tzn. tvorba webu se konala již 12. 2. Bohužel, ostatní školy tak namotivované nebyly. Ve tvorbě webu se nás zalekly natolik 🙂 , že raději nikoho nepřihlásily. Do programování se pak přihlásili dva žáci z AG Kroměříž a dva žáci z COPTu Kroměříž, navíc ještě jeden mimo soutěž (věkový limit 19 let je přísný). Ze základek bohužel nikdo.

Webovou kategorii tak nečekaně suverénně ovládla naše škola 🙂 . Zvítězil Lukáš Caletka z 2.B, následovaný Tomášem Svobodou a Lukášem Černochem ze 3.B. Za zmínku stojí i výkony Gabriely Ondrové a Petra Ondříška. Tito si vybrali jiný úkol než většina soutěžících. Bohužel nečetli zadání pozorně, a stanoveným trestem za nedovolenou úpravu bylo stržení poloviny bodů, což je asi připravilo i o postup. Jinak většina účastníků předvedla dobrý výkon, jen někteří to nepojali příliš profesionálně.

Na průběh kategorie programování ve vyšších programovacích jazycích jsem byl sám zvědav. Jeden z hlavních favoritů, Lukáš Nečas, startoval mimo soutěž, překročil již zmiňovaný věkový limit. Při přípravě úloh se mi navíc tyto zdály dostatečně těžké, ale pak jsem si je zkusil sám naprogramovat, a zvládl jsem je až příliš rychle, tak jsem měl obavu, aby to nebylo příliš lehké. Naštěstí zejména u druhé úlohy bylo najít optimální způsob řešení, který jsem znal z dřívějška, zjevně nad síly účastníků, takže času nebyl zbytečný nadbytek a každý zvládl pracovat na maximálně dvou úlohách (úlohy jsou záměrně velmi obtížné, aby se snížila pravděpodobnost rovnosti pořadí u nejlepších).

Kategorii jednoznačně ovládl Radim Halfar z naší 4.B, kdy se značnou mírou bravury zvládl úkol 1 na grafická primitiva. Jen poměrně malá chyba ho dělila také od poměrně dobrého řešení úkolu 2 na matematické výpočty. Zde se ukazuje, že stačí drobné odchýlení od dobré praxe pojmenování proměnných a z hledání drobné chyby je najednou horor. Druhé místo obsadil poměrně překvapivě Kryštof Novosad z 1.B. Prváky programování ještě neučíme, takže o to víc klobouk dolů. Vzhledem k tomu, že se pravděpodobně takové soutěže ještě neúčastnili, jsem chtěl s prváky nejdříve promluvit, jaký typ úloh je může čekat, ale nestíhal jsem. Třetí místo zaznamenal Josef Otevřel z AG Kroměříž. Zde se opět projevila nepozornost při čtení zadání, kdy soutěžící ignoroval větu „nepoužívejte jiné matematické funkce než vlastní“, použil v C# funkci Math.pow() a už jsme bohužel museli strhávat nějaké body. Za zmínku stojí nepochybně i výkon dalšího z našich prváků, Michala Mikla, který skončil na místě čtvrtém. Někteří účastníci z jiných škol se zúčastnili jen po velmi krátké době výuky programování a bohužel tím pádem zvládli jen velmi málo. Snad se do příštího ročníku někam posunou a už budou soutěžit na jiné úrovni.

Kompletní pořadí a další doplňující informace naleznete na stránce soutěže.

První dva až tři v každé kategorii postupují do krajského kola, které bude 23. 4. v Uherském Brodě.

Závěrem je nutno poděkovat především hlavnímu organizátorovi soutěže Mgr. Valachovi a spoluhodnotitelce webu Ing. Ambrožové Srncové za dobrou spolupráci při organizaci a v neposlední řadě i vedení školy za podporu soutěže.