Seznámení s aktivními síťovými prvky

Již v prvním ročníku se žáci seznamují s aktivními prvky sítí a jejich konfigurací.