Uplatnění studentů IT


Obor 18-20-M/01 Informační technologie se na naší škole vyučuje od roku 2014. První absolventi tohoto oboru tak získali maturitní vysvědčení na začátku léta 2018.

Nemůžeme se tak (aspoň prozatím) chlubit stovkami úspěšných absolventů. Přesto již prvním našim absolventům povedlo uspět při přijímacích zkouškách na technicky, případně i ekonomicky zaměřené vysoké školy ve Zlíně, Brně, Olomouci či Ostravě. Absolventi, kteří se po ukončení studií vydali pracovat a vydělávat peníze, se dokázali uchytit nejen v technicky zaměřených organizacích, především ve Zlínském kraji. A jsou dokonce i tací, kteří začali s vlastním podnikáním.

 

Možnosti uplatnění studentů IT


Absolventi oboru informační technologie v OAKM mají několik možností, jakým směrem se mohou vydat po dokončení naší školy

 

  • Studium vysoké školy - pro zdokonalení dovedností a rozšíření svého portfólia je doporučeno pokračovat podle svého zaměření ve vysokoškolském studiu.

 

 

  • Oblast podnikání - v případě dobrých vědomostí, organizačních schopnosti a především vize své firmy mohou absolventi naší školy začít podnikat, a to především v IT sféře. I pro tuto praxi jsou velmi dobře vybaveni znalostmi z ekonomiky, účetnictví a informatiky.