Co budeme probírat


Naše škola nabízí  velké množství odborných předmětů, které se snaží neustále reagovat na vývoj moderních technologií a snaží se obsáhnout všechna odvětví, která jsou s informatikou a ekonomikou spojena.

Odborné technické předměty


5

PHW - Počítačový hardware

Povinný. Předmět počítačový hardware je vyučován v 1. a 2. ročníku. Žáci se naučí rozebírat a skládat počítač, budou znát veškeré HW komponenty a jejich možnosti připojení. Naučí se orientovat ve světě HW a navrhnout si vlastní počítač.


99

SPS - Sítě a počítačové systémy

Povinný. Počítačové sítě se staly nedílnou součástí našeho života. Reakcí na tuto skutečnost je výuka předmětu počítačové sítě. Výuka předmětu je koncipována tak, že se žáci během 1. a 2. ročníku naučí spravovat a navrhovat PC sítě. Ve 3., a 4. ročníku se žáci zaměří na principy a fungování OS, instalaci a práci v nejpoužívanějších OS jako je Windows, Linux.


bez

BEZ - Počítačová bezpečnost

Povinný. Předmět počítačová bezpečnost je vyučován v 1. ročníku. A je zaměřen na ochranu dat v počítači, použití antivirových programů, předcházení možných internetových hrozeb a následnému řešení těchto situací.


5

WEB - Webové technologie

Povinný. Předmět webové technologie je vyučován ve 2., 3. a 4. ročníku. Tento předmět se zaměřuje především na tvorbu  webových stránek a aplikací za použití jazyků HTML, CSS, Javascript, PHP a SQL.


24424

PVA - Programování a vývoj aplikací

Povinný. Předmět programování a vývoj aplikací je stěžejním předmětem oboru informační technologie. Obsah předmětu je zaměřen na výuku strukturovaného a objektového programování v jazycích C/C++ a Java.


The Hacker

PVY - Programové vybavení

Povinný. Předmět PVY je vyučován od 1. - 3. ročníku. Je zaměřen na získání obecných znalostí z oblasti informačních technologií, používání uživatelských aplikací a zdokonalení dovednosti v kancelářském SW MS OFFICE.


1234

PCG - Počítačová grafika

Povinný. Předmět počítačová grafika je vyučován ve 3. a 4. ročníku. Jeho cílem je naučit žáky pracovat s vektorovou, ale i rastrovou grafikou. Hlavním grafickým programem je Adobe Photoshop. Dále je pak výuka zaměřena na 3D grafiku, zpracování zvuku a střih videa.


11111

MTE - Moderní technologie

Povinně volitelný. Předmět moderní technologie si mohou studenti vybrat ve 3. případně 4. ročníku. Předmět je rozdělen na dvě oblasti. První celek se zabývá robotickými systémy LEGO EV3 a DRONY.  Druhá oblast se věnuje navrhování  3D objektů a 3D tisku.


24424

SEP - Seminář z programování

Povinně volitelný. Seminář z programování rozšiřuje programátorské dovednosti nad rámec předmětu PVA. Studenti si vylepší své teoretické znalosti, vyzkouší různé programovací nástroje a své schopnosti procvičí v praktických aplikacích.


STW - Seminář z tvorby webu a počítačové grafiky

Povinně volitelný. Seminář z tvorby webu a počítačové grafiky rozšiřuje znalosti a dovednosti v programu Adobe Photoshop a tvorbě dynamických webových stránek.


ODP - Odborná praxe v IT

Povinný. Odborná praxe žáků oboru Informační technologie probíhá ve 3. ročníku (2 týdny) a ve 4. ročníku (2 týdny). Odborná praxe probíhá v podniku dle výběru žáka, často ve velkých organizacích zaměřených na IT ve Zlínském kraji.


klg

KLG - Klávesnicová gramotnost

Povinný. Předmět klávesnicová gramotnost je vyučován v prvním ročníku a je zaměřen na získání základů dovednosti rychlého psaní a  ovládání klávesnice počítače desetiprstovou hmatovou metodou. Tato dovednost je předpoklad pro efektivní práci s počítačem.


Odborné ekonomické předměty


ekonomika

EKO - Ekonomika

Povinný. Předmět ekonomika je klíčovým předmětem na naší škole. Žáci se v hodinách ekonomiky seznamují s fungováním trhu a základními tržními mechanismy, problematikou podnikání, podniku a jeho majetku. 

8

UCE - Účetnictví

Povinný. Předmět účetnictví je zaměřen na poznatky z oblasti účetnictví podnikatelských subjektů. Žáci jsou vedeni k tomu, aby účtovali na základě porozumění účtované hospodářské operace. Žáci získávají znalosti, ze kterých mohou vycházet v praxi.


ekc

EKC - Ekonomická cvičení

Povinně volitelný. Žáci při výuce zpracovávají konkrétní účetní, popř. platební doklady, např. faktury, bankovní výpisy apod. výhradně pomocí výpočetní techniky prostřednictvím účetního softwaru s využitím aplikací Word a Excel. Souvislé příklady řeší pomocí ekonomického systému POHODA. Zadání souvislého příkladu vychází z účetní praxe.

Všeobecné předměty

 • Povinné
  • ČJL - Český jazyk a literatura
  • ANJ - Anglický jazyk
  • OBN - Občanská nauka
  • PRA - Právo
  • DEJ - Dějepis
  • MAT - Matematika
  • ZPV - Základy přírodních věd
  • TV - Tělesná výchova
 • Povinně volitelné
  • ZKN - Základy komunikace v němčině
  • ZKR - Základy komunikace v ruštině
  • MSE - Matematický seminář
  • ODA - Konverzace z odborné angličtiny
  • ZSV - Základy společenských věd