Informace o soutěži

Soutěž je určena žákům základních a středních škol. Žáci mohou soutěžit v následujících kategoriích:

  • Programování mládež,
  • Programování žáci.

Soutěžní kategorie v daném školním roce upřesňují propozice. Úlohy do krajského a ústředního kola zpracovává ústřední porota a zadání úloh jsou jednotná pro celou ČR.

Zájemci o soutěž se mohou přihlásit buď přímo u krajských garantů soutěže adresář naleznete v propozicích soutěže nebo u svého učitele informatiky.

Programovací jazyky: Pro kategorii programování žáci a mládež není výběr programovacího jazyka nijak omezen.