PŘÍPRAVNÉ KURZY / KROUŽEK

Obchodní akademie v Kroměříži bude i v letošním školním roce pořádat kroužek zaměřený na oblast Informačních technologií: Základy informatiky.

Kroužek je určen především žákům 7. - 9. ročníků základních škol.

Kroužek je koncipován tak, aby zábavnou formou ukázal rozmanitost počítačových a robotických systémů.

Je vhodný jako příprava na studium oboru Informační technologie vyučovaného v OAKM a také všem mladým počítačovým nadšencům.

 

 

1

Přípravné kurzy / kroužek budou ve šk. roce 2022/2023 probíhat následovně:

    • CELOROČNÍ KROUŽEK: pravidelná setkání v průběhu šk. roku (1x za 14 dní od 16:00 - 17:30)
    • INTENZIVNÍ PŘÍPRAVA: příprava na přijímací zkoušky (sobota od 8:00 - 14:00)

CELOROČNÍ KROUŽEK
ZÁKLADY INFORMATIKY


PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
V PRŮBĚHU ŠK. ROKU 2022/2023

DEN KONÁNÍ: Pravděpodobně ČTVRTEK!
TERMÍN:
ŘÍJEN - KVĚTEN

CENA KROUŽEK
KROUŽEK JE ZDARMA

Počet aktuálně přihlášených 2/15
MAXIMÁLNÍ KAPACITA KURZU JE 15 ŽÁKŮ!
Podmínkou pro konání je minimální počet 5 přihlášených!

TERMÍNY TÉMA KROUŽKU
ŘÍJEN - KVĚTEN Přesné termíny a den konání budou upřesněny začátkem září.
ŘÍJEN - KVĚTEN Přesné termíny a den konání budou upřesněny začátkem září.

INTENZIVNÍ PŘÍPRAVA
NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY


PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU Z INFORMATIKY NA OBOR IT

1. TERMÍN: Bude upřesněn v září
2. TERMÍN:
Bude upřesněn v září

CENA KURZU
BUDE UPŘESNĚNA V ZÁŘÍ

Počet aktuálně přihlášených 1. TERMIN: 0/15
Počet aktuálně přihlášených 2. TERMIN: 0/15
MAXIMÁLNÍ KAPACITA KURZU JE 15 ŽÁKŮ!
Podmínkou pro konání je minimální počet 5 přihlášených!

TERMÍNY TÉMA KURZU
LEDEN Bude se jednat o některou sobotu v měsíci lednu.
ÚNOR Bude se jednat o některou sobotu v měsíci únoru.